Skip to main content

Aminokwasy, produkty dla sportowców


Aminokwasy są związkami organicznymi, które służą jako budulce białek. Składają się z centralnego atomu węgla, atomu wodoru, grupy aminowej (-NH2) i grupy karboksylowej (-COOH), a także zmiennego łańcucha bocznego, który definiuje konkretny aminokwas. Istnieje 20 standardowych aminokwasów występujących w białkach ludzkich, z których dziewięć jest uważanych za niezbędne, ponieważ organizm nie jest w stanie ich samodzielnie syntetyzować i muszą być one dostarczane wraz z dietą.

Aminokwasy pełnią różnorodne funkcje w ludzkim organizmie. Nie tylko są niezbędne do budowy i naprawy tkanek ciała, ale także ważne do syntezy enzymów, hormonów, neuroprzekaźników i innych cząsteczek kontrolujących kluczowe procesy fizjologiczne. Ponadto odgrywają rolę w metabolizmie, produkcji energii i funkcjonowaniu układu odpornościowego.

Suplementacja aminokwasami może być korzystna w określonych sytuacjach, takich jak zwiększone zapotrzebowanie spowodowane intensywnym treningiem, określone stany zdrowotne lub dieta, która nie dostarcza wszystkich niezbędnych aminokwasów w wystarczających ilościach.

Suplementy z aminokwasami mogą pomóc w optymalizacji odżywiania, poprawie wydajności, wsparciu regeneracji i promowaniu ogólnego dobrego samopoczucia.