Certyfikaty – produktów, procesów, dla Twojego bezpieczeństwa!

W życiu zawodowym niesłychanie ważne jest wzajemne zaufanie. Wiemy o tym i pragniemy codziennie na nowo przekonywać o tym, że firma Dr. Behr to niezawodny dostawca u boku klienta.

Kompleksowe procesy certyfikacyjne

Dla Twojego bezpieczeństwa sukcesywnie poddajemy nasze procesy surowej weryfikacji.
Certyfikaty to wyraz wiarygodności, odpowiedzialności i zaufania, a ponadto element wyróżniający nas wśród konkurencji.

Poniżej znajduje się zestawienie wydanych nam certyfikatów. Masz pytania? Chętnie udzielimy Ci dokładniejszych informacji na temat uzyskanych przez nas certyfikatów i procesów certyfikacji, przeprowadzanych z myślą o Twoim bezpieczeństwie. Skontaktuj się z nami!


Certyfikacja ekologiczna w myśl Rozporządzenia (WE) w sprawie produkcji ekologicznej

„Wiarygodne produkty ekologiczne” – do weryfikacji zobowiązała się organizacja o nazwie Stowarzyszenie ochrony zasobów naturalnych (Gesellschaft für Ressourcenschutz mbH/GfRS) z siedzibą w Getyndze, w Niemczech.

Nasze surowce roślinne z aktualnego wykazu asortymentu, oznaczone logo UE dla produktów ekologicznych, poddane zostały certyfikacji przez GfRS i dopuszczone do handlu produktami ekologicznymi w myśl Rozporządzenia (WE) nr 834/2007.

Niektóre produkty z naszego asortymentu są dopuszczone także jako karma dla zwierząt w myśl Rozporządzenia (WE) nr 183/2005.


DIN ISO 22000

Norma DIN ISO 22000 określa kompleksowe i uznane na rynku międzynarodowym standardy dotyczące systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności.

Merytorycznie i strukturalnie norma ta opiera się na wymaganiach systemu zarządzania jakością określonych w normie ISO 9001 i uzupełnia ją pod względem systemu HACCP i wymogów powiązanych.

Certyfikacja ta, gwarantująca bezpieczną i przejrzystą organizację w ramach całego łańcucha żywnościowego, zastępuje nasze wcześniejsze certyfikacje według normy ISO 9001 i wytyczne w myśl systemu HACCP.


Jako dystrybutor stanowimy ogniwo łączące producentów surowców z producentami odpowiednich produktów końcowych i firmami wprowadzającymi je na rynek.

Aby nie przerywać tego „łańcucha” i móc oferować produkty koszerne i halal właśnie jako produkty certyfikowane, również poddaliśmy się certyfikacji:


Produkty halal

W odniesieniu do produktów z zakresu „Natural Spices Halal, Seasonings and Herbs Halal, Additives Halal and Merchandise Halal” posiadamy certyfikat produktów halal w myśl prawa muzułmańskiego, wydany przez firmę m-haditec GmbH & Co KG.
Certyfikacja ta odbywa się po odpowiedniej kontroli składników i dokładnym obejrzeniu miejsc produkcji.


Produkty koszerne

Raz do roku londyńska organizacja Beth Din Kashrut Division (BDKD) potwierdza, że towary sprzedawane przez firmę Dr. Behr są zgodne z przepisami.

Lista certyfikowanych produktów koszernych i halal ustawicznie się powiększa i można ją pobrać tutaj.


Ślad węglowy CO2

Od roku 2018 mierzymy emisje dwutlenku węgla spowodowane transportem naszych towarów na statkach i rekompensujemy je w ramach współpracy z organizacją pożytku publicznego o nazwie PRIMAKLIMA e. V.


Ekologiczna energia elektryczna

Firma Dr. Behr używa wyłącznie prądu wyprodukowanego w 100 % z odnawialnych źródeł energii.


Webhosting

Nasza strona internetowa zasilana jest energią ekologiczną, a emisja dwutlenku węgla jest rekompensowana.