Skip to main content

Jakość w centrum uwagi

Pragniemy zagwarantować naszym klientom wysoką jakość usług. Dlatego też firma Dr. Behr systematycznie opracowuje i stosuje najwyższe standardy tak w zakresie swoich produktów i procesów, jak i w zakresie Twojego bezpieczeństwa.

W regularnych odstępach czasu poddawani jesteśmy badaniom w ramach audytu zewnętrznego, przeprowadzanym zgodnie z kompleksowymi międzynarodowymi standardami dla systemów zarządzania jakością w przemyśle spożywczym – DIN ISO 22000. Ponadto oferujemy żywność ekologiczną, halal i koszerną.

Nowoczesne systemy zarządzania towarem i nowoczesna logistyka są gwarancją szybkich dostaw.

Na równi z jakością produktów w centrum naszego zainteresowania znajduje się efektywna i wydajna logistyka.

Dzięki nowoczesnemu systemowi zarządzania towarem i dwóm lokalizacjom, a mianowicie w Bonn – naszej głównej siedzibie – i w Hamburgu wspólnie z firmą Hamburg Transport, będącą naszym certyfikowanym partnerem w zakresie logistyki, stwarzamy warunki umożliwiające klientom niezawodne planowanie i zarządzanie terminami produkcji i dostaw.

Dysponujemy bowiem na stałe szerokim wyborem produktów standardowych w obydwu naszych siedzibach, dzięki czemu jesteśmy w stanie szybko udostępnić je klientowi. A nasze bezpośrednie kontakty z producentami i dostawcami dają gwarancję nabycia towarów w przypadkach nagłych w bardzo krótkim czasie.

Surowce wyjątkowo trudne w składowaniu, np. probiotyki i enzymy, przechowywane są w naszych chłodniach w Bonn aż do momentu transportu. A stąd dostarczane są klientowi z reguły w ciągu 24 godzin.

W firmie United Parcel Service (UPS) mamy od lat niezawodnego partnera, który troszczy się o to, aby zamówienia realizowane były w terminie.

Kompetentne i osobiste doradztwo oraz wspierający naszą działalność system elektronicznego przetwarzania danych pozwalają na monitorowanie towarów na każdym etapie i gwarantują efektywną i skrojoną na potrzeby klienta realizację zamówienia.

Standardy jakości – Partnerska współpraca z dostawcami i producentami

Długoletnia partnerska współpraca z producentami i dostawcami pozwalają na realizację naszych wymogów dotyczących jakości także w krajach pochodzenia surowców. Istotnym komponentem naszej polityki jakości są regularne wizyty na miejscu oraz przeprowadzanie audytów we własnym zakresie.

Surowce poddajemy kontroli w akredytowanych laboratoriach w Niemczech zgodnie z naszym planem monitorowania w ramach normy DIN ISO 22000 w celu weryfikacji specyfikacji zamówienia oraz przestrzegania wartości granicznych określonych przepisami.

Nasz ślad ekologiczny

Jako firma prowadząca sprzedaż hurtową i handel zagraniczny oraz importująca surowce z całego świata systematycznie zmierzamy do zmaksymalizowania zrównoważonego ekorozwoju w przedsiębiorstwie i do zminimalizowania śladu węglowego. Od roku 2018 mierzymy zatem emisje dwutlenku węgla spowodowane transportem naszych towarów na statkach i rekompensujemy je w ramach współpracy z organizacją pożytku publicznego o nazwie PRIMAKLIMA e. V.

Realizując neutralną dla środowiska opcję wysyłki „carbon neutral” firmy UPS, z której korzystamy już od roku 2017 przy wysyłaniu naszych towarów do klientów, przyczyniamy się do tego, że ślad węglowy firmy Dr. Behr w związku z transportem towarów na statkach i ich dostawą staje się nie tylko kompleksowy, ale także coraz mniejszy.

Jesteś zainteresowany dalszymi informacjami na temat naszych standardów jakości? Skontaktuj się z nami!