Skip to main content

Żywność ekologiczna


Produkty ekologiczne pochodzą z procesu uprawy, który przestrzega surowych wytycznych dotyczących zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i dobrostanu zwierząt. Wytyczne te wykluczają stosowanie syntetycznych pestycydów, nawozów i organizmów zmodyfikowanych genetycznie (GMO).

Celem produkcji ekologicznej jest promowanie długoterminowych korzyści zdrowotnych i ekologicznych poprzez ochronę zasobów naturalnych i wspieranie różnorodności biologicznej.

W kontekście suplementów diety oznacza to, że produkty ekologiczne zawierają składniki uprawiane, zbierane i przetwarzane zgodnie z tymi standardami ekologicznymi. Zastosowanie produktów ekologicznych w suplementach diety odzwierciedla dążenie do oferowania produktów o najwyższej czystości i jakości, wolnych od wszelkich szkodliwych pozostałości chemicznych.

Działanie ekologicznych suplementów diety jest identyczne z działaniem produktów konwencjonalnych, ale oferują one dodatkowe korzyści pod względem przyjazności dla środowiska i zrównoważonego rozwoju: konsumenci, którzy wybierają produkty ekologiczne, przyczyniają się do ochrony środowiska i wspierają praktyki rolnicze, które promują zdrowie gleby i ekosystemów.

Ponadto wybór produktów ekologicznych może zminimalizować ryzyko narażenia na pozostałości pestycydów i innych substancji syntetycznych.

Acerola w proszku EKO

Malpighia glabra

Spirulina w proszku EKO

Arthrospira platensis

Trawa pszeniczna w proszku EKO

Tritici aestivi gramen