Skip to main content

Shiitaké, polvo

Lentinula edodes