Skip to main content

Espinheiro (Tribulus), extrato seco

Tribulus terrestris