Skip to main content

Unha-de-gato, extrato seco

Uncaria tomentosa