Microalghe

Chlorella, polvere, Cina Chlorella vulgaris

Chlorella, polvere, Taiwan Chlorella pyrenoidosa

Spirulina, polvere, Cina Arthrospira plantensis

Spirulina, polvere, Hawai Arthrospira plantensis